Jednostka Inspekcyjna IEn – to pierwsza w Polsce akredytowana jednostka inspekcyjna w dziedzinie nadzorów nad badaniami wyrobów elektroenergetycznych

W dniu 17 grudnia 2021 roku Jednostka Inspekcyjna działająca w Zespole ds. Certyfikacji (DZC) uzyskała akredytację nr AK 037 niezależnego organu państwowego – Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Tym samym potwierdzono kompetencje Jednostki w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”. Nasza Jednostka Inspekcyjna prowadzi inspekcję jako strona trzecia i jest niezależna od stron zainteresowanych – jednostka typu A.

Geneza. Od wielu lat Zespół ds. Certyfikacji, oprócz usług certyfikacyjnych, realizuje również zamówienia na nadzory nad badaniami wyrobów, które często wykorzystywane są w procesie ich certyfikacji. Dla zwiększenia konkurencyjności świadczonych usług, utworzono Jednostkę Inspekcyjną wprowadzając System Zarządzania oparty o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012. Po wdrożeniu systemu i pozytywnej ocenie akredytacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji uzyskaliśmy certyfikat akredytacji nr AK 037.

Nadzory nad badaniami są oferowane w dziedzinie wyrobów do zastosowania w elektroenergetyce, która obejmuje takie wyroby jak: przekładniki, kable i przewody elektroenergetyczne, izolatory, osprzęt elektryczny (w tym: bezpieczniki i wkładki bezpiecznikowe), aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa i wysokonapięciowa, transformatory i dławiki, urządzenia do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych (w tym: przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich – ograniczniki przepięć).

  • Inspekcja jest prowadzona na etapie odbioru wyrobu, stąd nazwa rodzaju inspekcji – inspekcje odbiorcze. Polega ona na nadzorowaniu wykonywanych przez laboratorium badań odbiorczych wyrobu, badań typu itp.
  • Dzięki nadzorom przedstawicieli akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej, badania są uznawane jako akredytowane (po pozytywnym wyniku inspekcji), w procesach oceny zgodności wyrobów w Europie i na świecie (porozumienia w ramach organizacji międzynarodowych ILAC MRA i EA MLA o wzajemnym uznawaniu wyników badań).
  • Jednostka Inspekcyjna prowadzi nadzory nad badaniami wyrobów zgodnie z wymaganiami dokumentów normatywnych polskich i międzynarodowych (metody i procedury inspekcji) – PN, CENELEC, IEC, ANSI/IEEE oraz międzynarodowych koncernów energetycznych (ENEL, ENEDIS).
  • Nadzory nad badaniami są przeprowadzane w imieniu klientów indywidualnych, ich macierzystych organizacji lub władz, w celu dostarczenia informacji o zgodności wyrobów poddanych inspekcji z normami, specyfikacjami itp. Nasze usługi są prowadzone dla badań wyrobów w laboratoriach fabrycznych lub laboratoriach badawczych, nie mających akredytacji, gdy jest potrzeba ich poświadczenia przez stronę trzecią.
  • Korzyści – Jednostka występuje jako strona trzecia, ważne cechy to niezależność, bezstronność i profesjonalny osąd. Badania nadzorowane przez Jednostkę będą uznane w procesie certyfikacji danego wyrobu. Raport może być użyteczny w postępowaniach przetargowych - przewaga nad innymi.

Akredytacja pierwszej w Polsce niezależnej Jednostki Inspekcyjnej w dziedzinie wyrobów do zastosowania w elektroenergetyce podnosi rangę i konkurencyjność naszych usług na rynku. Podobne jednostki zagraniczne posiadające w takim zakresie akredytację to np. KEMA B.V., CESI S.p.A.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.