Wysokie (60-400 kV) i najwyższe (> 400 kV) napięcia stosowane są przy przesyle energii elektrycznej na duże odległości. Zastosowanie wysokich i najwyższych napięć pozwala na zmniejszenie strat mocy i zwiększenie efektywność przesyłu energii.

Hala WN z zewnatrzBadania wysokich i najwyższych napięć obejmują między innymi badania napięciowe urządzeń stosowanych w sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia (m.in. transformatory, stacje transformatorowe, rozłączniki, przekładniki prądowe, izolatory, przewody, kable i osprzęt kablowy). Badania wysokonapięciowe to również badania zachowania się urządzeń pod wpływem oddziaływania wysokich napięć.

Badania wysokonapięciowe prowadzone są w Zakład Wysokich Napięć (EWN) Pionu Elektrycznego w Warszawie. Zespół naukowców Zakładu bada zjawiska wyładowań elektrycznych, zagadnienia niezawodności działania układów zasilających i przesyłowych, nowych technologii izolacyjnych i bezpieczeństwa pracy.

Hala WNLaboratorium Zakładu Wysokich Napięć jest największym tego typu laboratorium w Polsce i jednym z największych w Europie. Imponująca rozmiarem hala laboratoryjna o powierzchni bliskiej połowie powierzchni boiska piłkarskiego (45 na 45 m) i wysokości dziesięciopiętrowego budynku (33 m) pozwala na prowadzenie badań urządzeń energetycznych przeznaczonych do wszystkich sieci energetycznych występujących na świecie. Urządzenia probiercze dają możliwość wytworzenia napięcia przemiennego o wartości do miliona woltów i napięć impulsowych np. imitujących wyładowania piorunowe o wartości do 5 milionów woltów. W laboratorium prowadzone są badania układów izolacyjnych linii i aparatury stacyjnej – izolatorów, kabli, transformatorów wyłączników, odłączników i wielu innych.

EUR proba stacji transformatProwadzone są też próby innych obiektów narażonych na odziaływanie prądów piorunowych jak elementy samolotów i przewody odgromowe ze światłowodami. Oprócz badań izolacji w stanie czystym prowadzone są próby w sztucznym deszczu i w warunkach zabrudzeniowych. Uzupełnieniem testów wytrzymałości izolacji są pomiary zakłóceń radioelektrycznych i wyładowań niezupełnych, testów diagnozujących uciążliwość urządzeń dla środowiska i diagnozujących stan i przewidywany czas życia

Badania urządzeń elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia prowadzone są w Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR). Przeprowadzane są tu próby obciążalności zwarciowej urządzeń i aparatury łączeniowej do 550 kV, testy odporności na działanie łuku elektrycznego do 40 kA łańcuchów izolatorów do 420 kV oraz próby wytrzymałości dynamicznej transformatorów rozdzielczych do 30 kV i specjalnych do 120 kV. W Laboratorium wykonuje się też testy zdolności łączenia wyłączników, rozłączników, zestawów rozłączników z bezpiecznikami na napięcia znamionowe do 30 kV.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.