pomiary pol w srodowisku 50 34a9736fPracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej wykonuje prace badawczo-rozwojowe oraz ekspertyzy dla potrzeb sektora energetycznego i innych instytucji, związane z oddziaływaniem urządzeń elektroenergetycznych, przemysłowych i innych. Personel pracowni bierze udział w pracach normalizacyjnych, legislacyjnych, jak i działaniach statutowych Instytutu Energetyki.

Pracownia jest laboratorium badawczym wykonującym głównie badania poza swoją siedzibą.

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 i jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji od 1.12.1999 roku w obszarze wymienionym w zakresie akredytacji (nr akredytacji AB 252).

 

Skrócony zakres akredytacji:

 Kod identyfikacyjny    
Dziedzina i przedmiot badań
 A/5, A/13 Badania akustyczne obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń
 G/33, G/34 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne):
• środowisko pracy (czynniki szkodliwe – pole elektromagnetyczne),
• środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektromagnetyczne i hałas)

 

Poza funkcjonującym  systemem zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 , w tym zakresem akredytacji AB 252, pracownia wykonuje badania diagnostyczne ograniczników przepięć wysokiego napięcia, a także ekspertyzy z tematyki oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na otoczenie w zakresie pól elektromagnetycznych i hałasu.

Kierownikiem Pracowni jest mgr inż. Hubert Śmietanka.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.