Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej wykonuje w ramach akredytacji zgodnie z normą PN EN ISO 17025.

 Kod identyfikacyjny    
Dziedzina i przedmiot badań
 A/5, A/13 Badania akustyczne obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń
 G/33, G/34 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne):
• środowisko pracy (czynniki szkodliwe – pole elektromagnetyczne),
• środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektromagnetyczne i hałas)

 

A także poza akredytacją i normą PN EN ISO 17025:

Pracownia wykonuje między innymi badania:

  • diagnostyczne ograniczników przepięć,
  • pól elektromagnetycznych w zakresie od 0 Hz do 60 GHz w środowisku oraz na stanowiskach pracy,
  • poziomu hałasu w budynkach oraz w otoczeniu urządzeń generujących hałas (metoda referencyjna w środowisku),
  • poziomu mocy akustycznej urządzeń generujących hałas,
  • prądów upływnościowych, prądów indukowanych na stacjach elektroenergetycznych,
  • napięć krokowych i dotykowych w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych.

Pracownia wykonuje następujące opracowania:

  • raporty oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • ekspertyzy techniczne dotyczące usytuowania zabudowy i infrastruktury w sąsiedztwie obiektów elektroenergetycznych,
  • analizy dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej, diagnostyki ograniczników przepięć oraz analiz przyczyn awarii,
  • analizy wyników badań i własności technicznych urządzeń przeznaczonych do instalowania w sieciach elektroenergetycznych.
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.