Wybierz rok publikacji

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Komorowska I., Papliński P.

Oddziaływanie akustyczne stacji elektroenergetycznych na środowisko

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: NIWE 2007 Szklarska Poręba-Piechowice, 12-15 czerwca 2007 r.
2

Bieńkowski P., Papliński P.

Podstawy metrologii PEM o częstotliwości przemysłowe w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych

problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne : XXII Szkoła Jesienna [PTBR] : materiały konferencyjne, Zakopane, 20-24 października 2008. [Warszawa : Państwowy Zakład Higieny. Instytut Naukowo-Badawczy, 2008]. s. 160-170
3

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchniowe elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
4

Śmietanka H., Papliński P., Wosiński St., Jurga J.

Właściwości ekranujące materiałów barierowych w zakresie pól wolnozmiennych

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
5

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól wolnozmiennych w środowisku ogólnie dostępnym dla ludności na podstawie obowiązujących przepisów i rozporządzeń

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
6

Papliński P., Śmietanka H.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Elektro Info nr 4/2012, s. 2-3
7

Różycki St., Kubacki R., Papliński P.

Measurements of electromagnetic fields levels around 100 mobile phone base stations. Methodology and results

EHE’07 – 2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment Sep-tember 10-12.2007, Wrocław, Poland
8

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 73-76
9

Połoczanin P., Papliński P., Śmietanka H.

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 50-52
10

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia[nbsp] pól elektromagnetycznych na stacjach wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 4, 2-3
11

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól elektromagnetycznych na stacjach elektroenergetycznych wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 8, 34-36
12

Paliński P., Ranachowski P.

Mikrostruktura i stopień degradacji warystorów ZnO z eksploatacji w[nbsp]badaniach mikroskopowych

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 120 – 125
13

Owsiński M., Papliński P., Sul P., Śmietanka H.

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 179 – 182
14

Papliński P., Śmietanka H.,

Metrologia pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia w środowisku ogólnie dostępnym

Urządzenia dla Energetyki, 6/2016, 16-19
15

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 1-7, doi:10.15199/48.2018.10.01
16

Papliński P., Śmietanka H., Wańkowicz J.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 13-17, doi:10.15199/48.2018.03.16
17

Śmietanka H., Wieczorek K., Ranachowski P., Ranachowski Z., Brodecki A.

Procesy degradacji w elementach tekstolitowych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 98, 10, 216-220
18

Śmietanka H., Ranachowski P., Ranachowski Z., Wieczorek K., Kudela Jr.S.

Effects of degradation in textolite elements of damaged surge arresters

Energies, 2022, 15, 10, 3643-1-19, ISSN czasopisma: 1996-1073, DOI: 10.3390/en15103643
19

Szuba M, Hasiec I, Papliński P., Śmietanka H., Zajdler K., Zmyślony M., Gryz K., Karpowicz J.

Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4, 90, 91-150, DOI: 10.5604/1231868X.1229515

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.