Perspektywy rozwoju technologii ograniczania emisji NOx i/lub SOx przy zastosowaniu technologii SNCR i/lub SCR

Ewa LusniaMgr inż. Ewa Luśnia (CPC)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W pracy zostały przedstawione główne problemy, jakie czekają polską energetykę w świetle wchodzących w życie w 2016 r. nowych limitów emisyjnych dotyczących tlenków azotu (NOx) i dwutlenku siarki (SO2) oraz propozycji zawartych w projekcie Dyrektywy MCP. Zidentyfikowano technologie ograniczające emisję wspomnianych zanieczyszczeń gazowych. Wskazano wady i zalety stosowanych rozwiązań. Przeprowadzono analizę ekonomiczną metod obecnych na rynku. Zaprezentowano również wyniki badań wybranych reagentów biorących udział w procesie odazotowania i odsiarczania spalin, które zostały przeprowadzone na stanowisku 0.5 MW w Laboratorium Spalania i Zgazowania w Zakładzie Procesów Cieplnych z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego stanowiska do badań procesu deNOx/deSOx.

 

Badania układów CHP w skali półtechnicznej

Lukasz CichowlasMgr inż. Łukasz Cichowlas (CPC)

Celem pracy było opracowanie wytycznych projektowych oraz szczegółowej koncepcji obiecującego pod względem komercyjnym układu CHP. Została określona dostępność rynkowa poszczególnych elementów, a części niedostępne komercyjnie zostały zaprojektowane, tak by w wyniku realizacji całego programu badawczego powstał zintegrowany, gotowy do komercjalizacji i konkurencyjny układ CHP. W dalszej kolejności przeprowadzona została optymalizacja układu CHP, tak aby możliwe było osiągnięcie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i kosztów inwestycyjnych na poziomie zbliżonym do energetyki zawodowej. Przewidywany rozwój energetyki rozproszonej, przy planowanym wsparciu tego typu przedsięwzięć, stworzy nowy rynek układów CHP małej skali. W następstwie wykonywanych zadań możliwe będzie zaoferowanie usług doradczych producentom, potencjalnie zainteresowanych wejściem na rynek małej kogeneracji. Prezentowana praca jest także krokiem do stworzenia autorskiej, gotowej do wdrożenia technologii układu CHP w małej skali, która na etapie pilotowym i demonstracyjnym byłaby realizowana w obrębie Instytutu Energetyki, natomiast dalsza ścieżka komercjalizacji zostanie określona po analizie uzyskanych doświadczeń eksploatacyjnych.

 

Opracowanie kompleksowego urządzenia on-line do monitorowania jakości gazu generatorowego pod kątem obecności zanieczyszczeń do silnika spalinowego lub ogniwa paliwowego

Arkadiusz BaranMgr inż. Arkadiusz Baran (CPC)
tel. 797-905-134, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach pracy wykonano weryfikacje i modernizacje opomiarowania gazogeneratora 800kW (należącego do Instytutu Energetyki) pod kątem pomiary przepływu czynnika zgazowującego oraz pomiaru rozkładu temperatury w rurze pirolitycznej. Zmiany powyższe mają na celu optymalizację procesu zgazowania w istniejącej instalacji zgazowania. Ponadto w trakcie eksperymentów wykonanych na wspomnianej instalacji zgazowania zebrano niezbędne dane do sformułowania założeń do wykonania projektu urządzenia analizującego on-line zawartość pary wodnej w gazie generatorowym. Jednym z istotnych parametrów, które należy obserwować w trakcie pracy układu CHP z wykorzystaniem gazogeneratora jest zawartość pary wodnej w gazie generatorowym. Czystość gazu ma istotny wpływ na pracę elementów peryferyjnych układu CHP np. ogniwa paliwowego lub silnika spalinowego, ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Do tej pory zawartość pary wodnej w gazie oznaczana jest metodą off-line, która jest czasochłonna. W efekcie, czego urządzenie peryferyjne może ulec zniszczeniu ze względu na opóźnioną reakcję operatora. Dlatego też w ramach omawianej pracy zdecydowano się na zbudowanie urządzenia monitorującego on-line zawartość pary wodnej w gazie. Urządzenie działające on-line w znacznym stopniu skróci czas reakcji operatora (lub układu sterowania w przyszłości) i umożliwi uchronienie elementów peryferyjnych układu CHP przed zniszczeniem.

 

Opracowanie algorytmu numerycznego redukcji złożonych mechanizmów reakcji związków azotu uczestniczących w syntezie i dekompozycji tlenków azotu Nox podczas spalania węgla i biomasy w wybranych warunkach procesowych

Aleksandra MilewskaDr inż. Aleksandra Milewska (CPC)

Celem pracy było opracowanie metody pozwalającej na redukcję złożonych mechanizmów reakcji elementarnych w celu przygotowania globalnego mechanizmu reakcji. Podczas analizy wykorzystano program Matlab i Cantera, w których zaimplementowano narzędzia numeryczne umożliwiające analizę wrażliwości dla wybranych składników i analizę strumieni wybranego pierwiastka w określonych warunkach. Zaproponowano modyfikację istniejącego modelu mechanizmu paliwowych NOx uwzględniając wpływ dużego stężenia CO2 i H2O na powstawanie i redukcję NO.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.