Zakład Procesów Cieplnych świadczy kompleksowe usługi pomiarowe i badawcze wspierane modelowaniem numerycznym. Zakład oferuje między innymi następujące usługi:

Pomiary (gwarancyjne, eksploatacyjne, przed- i pomodernizacyjne) kotłów, młynów i innych urządzeń energetycznych:

 • pomiary temperatury spalin i emisji substancji gazowych w kanałach spalin (NO, SO2, CO, O2, NH3) i w warstwie przyściennej,
 • pomiary temperatur w różnych przekrojach komory paleniskowej,
 • pomiary sprawności kotłów,
 • pomiary szczelności podgrzewaczy powietrza,
 • pomiary młynów węglowych w celu określenia równomierności rozdziału czynnika nośnego i pyłu, określenia jakości przemiału oraz przeprowadzenie cieplnych obliczeń bilansowych w całym zakresie wydajności.

Diagnostyka płomienia:

 • ustalanie charakterystyk aerodynamicznych płomienia,
 • charakterystyka procesów zachodzących podczas spalania paliwa, zależnych od geometrii palnika, rodzaju spalanego węgla i warunków pracy.

Analiza procesów szybkozmiennych z zastosowaniem kamery Phantom oraz specjalistycznego oprogramowania do analizy ruchu

Prędkość rejestracji materiału video z maksymalną rozdzielczością kamery 1280 x 800 wynosi 1000 klatek/sek a przy zredukowanej rozdzielczości do 300 000 klatek/sek. Oprogramowanie TEMA Motion dedykowane jest analizie sekwencyjnych obrazów szybkozmiennych. Algorytmy zastosowane w oprogramowaniu pozwalają na śledzenie położenia, prędkości, zajmowanego obszaru obiektów zarejestrowanych na flmie.

Ekspertyzy dotyczące oceny technicznej i eksploatacyjnej pracy kotłów i urządzeń pomocniczych:

 • ocena możliwości obniżenia emisji tlenków azotu przy zastosowaniu różnych metod (spalanie wielostopniowe, nowe rozwiązania konstrukcyjne palników, dysze OFA, selektywna niekatalityczna redukcja SNCR, selektywna katalityczna redukcja SCR),
 • ocena możliwości ograniczenia korozji wysokotemperaturowej ścian komory paleniskowej w warunkach niskoemisyjnego spalania,
 • ocena przyczyn i możliwości ograniczenia żużlowania powierzchni ogrzewalnych kotłów,
 • ocena możliwości współspalania biomasy w kotłach energetycznych opalanych węglem.

Modelowanie numeryczne, głównie analiza pracy kotłów i innych urządzeń energetycznych:

 • modelowanie procesu spalania w celu obniżenia emisji tlenków azotu,
 • modelowanie pracy kotłów w celu ograniczenia zjawiska żużlowania,
 • modelowanie pracy kotłów w celu ograniczenia zjawiska korozji wysokotemperaturowej,
 • studia koncepcyjne istniejących i nowych konstrukcji kotłów pyłowych przystosowanych do spalania rozdrobnionej biomasy,
 • modelowanie wpływu ilości, składu i temperatury spalin na parametry pary w kotłach energetycznych.

Badania analityczne paliw stałych:

 • oznaczenia wilgoci, popiołu, części lotnych, ciepła spalania i wartości opałowej, części palnych,
 • oznaczenia zawartości węgla, wodoru, azotu, siarki,
 • charakterystyka topnienia popiołów,
 • charakterystyka odgazowania paliw i reaktywności karbonizatu.

Badania analityczne produktów procesu zgazowania:

 • badania parametrów procesów pirolizy i zgazowania różnych rodzajów biomasy,
 • oznaczenia składu gazu, pyłu, smół, H2S, HCl, pary wodnej metodą Fishera,

Analiza przydatności biopaliw do produkcji energii:

 • analiza związków WWA w roztworach, np. próbkach smół,
 • wymywanie i analiza chromatograficzna próbek smół pobranych metodą SPA.

Badania i pomiary procesu zgazowania na instalacji klienta:

 • badania składu gazu i pobór próbek, bilansowanie procesu,
 • certyfikowane pomiary bilansowe instalacji zgazowania.

Zakład Procesów Cieplnych oferuje reaktory zgazowania o mocy do 1 MW, a także możliwość zaprojektowania i dostarczenia:

 • palników pyłowych węglowych/biomasowych o mocy od 300 kW do 25 MW,
 • palników gazowych na gaz niskojakościowy o kaloryczności od 3,5 do 7 MJ/mu3 o mocy od 100 kW do 20 MW, według autorskiej myśli technicznej chronionej przez prawo patentowe RP.
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.