LpAutor (autorzy)Tytuł patentu / zgłoszenia patentowegoTyp patentu / zgłoszenia patentowegoRokNr patentu
1 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej, wieloparametrowej analizy procesu niekatalitycznego i katalitycznego przetwarzania energetycznych paliw stałych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki Patent RP 2017 227136
2 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej wieloparametrowej analizy procesów przetwarzania i reformingu energetycznych paliw gazowych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki, chloru Patent RP 2017 226821
3 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Kuczyński P. Sposób spalania biomasy jako paliwa podstawowego w kotle cieplnym jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy do 50 MW Patent RP 2017 227844
4 Jewulski J., Stefanowicz-Pięta I. Sposób wytwarzania tlenku węgla ze zgazowanego rozdrobnionego węgla, biomasy lub odpadów energetycznych w reaktorze chemicznym Patent RP 2017 226475
5 Jewulski J., Ilmurzyńska J. Sposób i układ reaktora do wytwarzania gazu o wysokiej zawartości tlenku węgla ze zgazowania paliw stałych zawierających węgiel, zwłaszcza ze zgazowania węgla kamiennego, brunatnego, karbonizatorów, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2017 227133
6 Świątkowski B., Marek E., Golec T., Mazur S. Sposób oraz palnik energetyczny do spalania pyłu węglowego w strumieniu tlenu o wysokiej koncentracji Patent RP 2017 226476
7 Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Mazur S. Sterowany rozdzielacz paliwa pyłowego Patent RP 2017 226974
8 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Stefański M., Podsiadło S. Sposób i instalacja do selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu NOX w energetycznych kotłach rusztowych Patent RP 2017 228360
9 Bocian P., Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Podsiadło S., Golec T. Sposób i gazowy palnik energetyczny do spalania gazu niskokalorycznego o wysokiej temperaturze wlotowej Patent RP 2017 228776
10 Jóźwiak P., Kakietek S., Różalski D., Sokolik K., Stefański M. Komora pomiarowa do jednoczesnego pomiaru stężeń wielu składników medium gazowego zwłaszcza spalin energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 2016 419387
11 Stefanowicz-Pięta I., Jewulski J. Reaktor gazowy do chemicznego zgazowania paliwa stałego w postaci węgla, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2016 224531
12 Razum M., Świątkowski B., Golec T., Glot B. Palnik energetyczny zwłaszcza strumieniowy do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych zasilanych tangencjonalnie Patent RP 2016 225711
13 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M., Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
14 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Stos węglowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 222811
15 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Sposób i układ elektrochemicznej generacji energii elektrycznej w stosach stałotlenkowych zasilanych zwłaszcza paliwem węglowym Patent RP 2015 222812
16 Jewulski J., Kupecki J. Sposób rozruchu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 221792
17 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Mazur S. Sposób i palnik wirowy do niskoemisyjnego współspalania rozdrobnionej biomasy z pyłem węglowym w kotle energetycznym Patent RP 2015 221934
18 Golec T., Świątkowski B., Bekta., Cichowlas Ł., Bocian P. Palnik pyłowy kotła grzewczego małej mocy do spalania sproszkowanej biomasy Patent RP 2015 224620
19 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M. Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
20 Remiszewski K., Ilmurzyńska J., Mrozik A. Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy Patent RP 2014 219483
21 Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Golec T. Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m3 Patent RP 2014 219679
22 Golec T., Świątkowski B. Sposób oraz palnik do spalania pyłu węglowego w kotle energetycznym, w utleniającym czynniku gazowym Patent RP 2013 215549
23 Golec T., Świątkowski B., Szymczak J., Ostap M. Układ do zmniejszenia emisji termicznych tlenków azotu NOx w wirowej komorze paleniskowej kotła energetycznego Patent RP 2013 217470
24 Świątkowski B., Golec T., Remiszewski K. Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy Zgłoszenie patentowe RP 2012 399245
25 Kakietek S., Golec, Zaręba R., Hardy T., Pietrzyk M., Kowalski M. Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych w warunkach eksploatacji Patent RP 2012 213000
26 Golec T., Marczenko W., Sposób i linia technologiczna do wytwarzania pyłowego paliwa energetycznego z surowca o niskiej kaloryczności, zwłaszcza z biomasy Patent RP 2012 388359
27 Kakietek S., Golec T., Zaręba R., Hardy T., Pietrzyk M., Kowalski M. Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych w warunkach eksploatacji Patent RP 2012 213000
28 Golec T., Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Talarowski D. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności zwłaszcza biomasy o szerokim spektrum wilgotności Patent RP 2012 213400
29 Świątkowski B., Remiszewski K., Golec T., Błesznowski M. Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy Patent RP 2011 211944
30 Golec T., Świątkowski B., Ostap M., Ekiert T., Współwłasność z ENERGIAWIR Wielostrefowe palenisko do niskotemperaturowego spalania paliwa stałego Patent RP 2011 211304
31 Kordylewski W., Hardy T., Andryjowicz Cz., Golec T. Sposób i urządzenie do zasilania pyłowych palników rozpałkowo-podtrzymujących w kotłach pyłowych Patent RP - wygasł 2010 208208
32 Golec T., Świrski J. Sposób i układ do uruchamiania kotłów energetycznych Patent RP - wygasł 2010 208041
33 - DAWID, Nazwa programu komputerowego do oceny ryzyka zagrożenia korozją niskotlenową rur przyściennych komory paleniskowej kotłów energetycznych Znak towarowy 2009 213048
34 Golec T., Świątkowski B., Szymczak J., Ostap M., Warda P., Wysocki R., Pławski A., Kowalczyk J. Instalacja do wymuszonego mieszania spalin recyrkulacyjnych i powietrza w komorze paleniskowej kotła energetycznego Zgłoszenie patentowe RP 2009 389403
35 Golec T., Kakietek S., Świrski J. Sposób określania parametrów paliw stałych energetycznych, zwłaszcza paliw alternatywnych Patent RP - wygasł 2009 204936
36 - SLAGANN, Nazwa do programu komputerowego do oceny ryzyka zagrożenia żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych Znak towarowy 2008 199286
37 Golec T., Kakietek S., Świrski J., Rakowski J., Remiszewski K., Szymczak J., Świątkowski B. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności Patent RP - wygasł 2008 201871
38 Świrski J., Golec T., Wróblewska V. Sposób i urządzenie do redukcji tlenków azotu w niskoemisyjnym spalaniu pyłu węglowego w kotle energetycznym z dopalaniem pyłu Patent RP - wygasł 2006 192062
39 Golec T., Ostap M., Sobczuk Cz., Świrski J. Układ do dopalania nie spalonych cząstek węgla w pyłowym kotle energetycznym z paleniskiem wirowym Patent RP - wygasł 2006 193951
40 Malus R., Domański S., Świrski J., Golec T. Układ zapobiegający korozji rur kotłowych, zwłaszcza rur ekranujących komorę paleniskową w palenisku do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego Patent RP - wygasł 2006 193506
41 Golec T., Świrski J., Remiszewski K., Wysocki R., Warda P., Sposób i układ regulacji rozkładu temperatury na wylocie komory paleniskowej Patent RP - wygasł 2005 190274
42 Świrski J., Wróblewska V., Golec T., Szymczak J., Kulpa A., Jadamus H., Zaręba R., Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej w palniku wirowym z niską emisją tlenków azotu Patent RP - wygasł 2000 180107
43 Jadamus H., Kulpa A., Świrski J., Golec T., Wróblewska V., Palnik wirowy do spalania pyłu węglowego z niską emisją tlenków azotu Patent RP - wygasł 2000 180190
44 Świrski J., Wróblewska V., Remiszewski K., Golec T., Szymczak J. Układ regulacji powietrza wtórnego niskoemisyjnego palnika pyłowego Patent RP - wygasł 1999 177727
45 Świrski J., Wróblewska V., Serant F. A., Toczyłkin V. N., Striżko J. W., Szymczak J., Golec T., Zaręba R., Kulpa A., Jadamus H., Układ do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych z palnikami strumieniowymi Patent RP - wygasł 1996 170716
46 Babij W., Golec T., Serant F., Szymczak J., Świrski J., Wartanian A.G., Werrowicki E.H., Wróblewska V., Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej z palnika pyłowego Patent RP - wygasł 1994 165761
47 Świrski J., Wróblewska V., Golec T., Serant F., Toczyłkin V., Lisicin V. Palnik pyłowy zasilany pyłem o wysokiej koncentracji Patent RP - wygasł 1994 166464
48 Świrski J., Szymczak J., Wróblewska V., Golec T., Bogucki B., Kulpa A. Sposób i urządzenie do obniżania emsji tlenków azotu przy spalaniu węgla niskogatunkowego w przepływie zawirowanym Patent RP - wygasł 1994 164556
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.