DZE-2 prowadzi międzyuczelniane oraz międzynarodowe prace naukowo-badawcze w zakresie generacji, akumulacji, przesyłu oraz użycia rozproszonej (zdecentralizowanej) energii. Jednostka specjalizuje się̨ w analizie i optymalizacji procesów oraz materiałów dla przyszłościowej rozproszonej energetyki wodorowej i nadprzewodnikowej pod skróconą nazwą Hydrogen-Cyo-Electromagnetics.

Zakres prac naukowo-badawczych obejmuje:

  • opracowania naukowe w formie międzynarodowych publikacji i zaproszonych/eksperckich prezentacji na międzynarodowych konferencjach dotyczących zastosowania nadprzewodnictwa w energetyce i elektrotechnice opartej o chłodzenie ciekłym wodorem,
  • doradztwo energetyczne w zakresie: wodór, nadprzewodnictwo, zdecentralizowana energetyka,
  • doradztwo energetyczne w zakresie: zdecentralizowana energetyka, systemy kogeneracji, magazynowanie energii, gaz naturalny i jego efektywne użycie,
  • doradztwo materiałowe: ciekły wodór i nadprzewodnictwo, elektromagnetyzm,
  • propagowanie wiedzy i szkolenie na temat nowo projektowanych urządzeń́nadprzewodzących dla AC oraz DC zastosowań́w energetyce,
  • rozwój badańnad materiałami i urządzeniami dla generacji i przechowywania wodoru,
    rozwój badańnad w pełni nadprzewodnikowym 1 MW silnikiem dla przyszłych elektrycznych pojazdów powietrznych, DC nadprzewodzącym kablem przesyłowym, silno-polowymi uzwojeniami nadprzewodnikowymi dla zasobników energii i uzwojeń reaktora termojądrowego
  • rozwój technologii drukowania perovskitowych funkcjonalnych pokryć́i urządzeń dla potrzeb odnawialnej energii takich jak SOFC oraz SOEC.

Ekspert DZE-2
prof. dr hab. Bartłomiej A. Głowacki
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
tel.: 797 905 409
e-
mail: bartlomiej.glowacki@ien.com.pl

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.