Wybierz rok publikacji

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kiszło S., Frącek A., Kobyliński K.

Punkty rozłącznikowe sterowane, koncepcje i realizacje IE-ZD z firmami współpracującymi

Elektro info, 2013, 9, 26-27
2

Kiszło[nbsp] S.

Aktualne akty normatywne podstawą nowoczesnych rozwiązań konstruktorskich rozłączników wysokonapięciowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 9, 22-23
3

Kiszło S.

Rozłączniki wysokonapięciowe do 24 kV – analiza konstrukcji i parametrów technicznych w świetle aktów normatywnych, prowadzonych prób i badań, kondensacyjnej, biorącej udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 5, 46-48
4

Kiszło S., Stasiewicz K.

Akumulatory i superkondensatory w układzie zasilania napędów łączników średniego napięcia

Urządzenia dla energetyki, 2014, 7, 24-26.
5

Kiszło S., Stasiewicz K.

By-passowe zasilanie napędów łączników średniego napięcia

Urządzenia dla energetyki 2015, 1, 34-38
6

Kiszło S., Kobyliński K., Frącek A.

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozłączników SN w Instytucie Energetyki-Zakładzie Doświadczalnym w Białymstoku

Urządzenia dla energetyki 2015, 3, 34-35
7

Kiszło S., Stasiewicz K.

Zastosowanie toru obejściowego do zasilania napędów łączników SN

Elektro.info, 2015, 136, 30-33
8

Kiszło S.,

Łączniki napowietrzne SN z telesterowaniem, automatyką i pomiarami a wskaźniki niezawodności zasilania

Wiadomości Elektrotechniczne nr 05/2017, s. 59-66. DOI 10.15199/74.2017.5.13.
9

Kiszło S., Szymański M.,

Próby rdzeni izolatorów kompozytowych wsporczych SN, zbrojonych włóknem szklanym w osnowie żywicy epoksydowej

Przegląd Elektrotechniczny R. 93 nr 2/2017, s. 242-245 DOI 10.15199/48.2017.02.53.
10

Kiszło S.,

Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy aparatury rozdzielczej i sterowniczej nn i SN – wybrane aspekty

Wiadomości elektrotechniczne nr 09/2017, s. 32-35, DOI 10.15199/74.2017.9.5.
11

Kiszło S., Frącek A., Szymański M., Kobyliński K.

Wymagania dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej SN w zakresie danych technicznych, deklaracji i instrukcji

Urządzenie dla Energetyki, 2017, 105, 6, 38-46
12

Kiszło S., Szymański M., Frącek A.

Retrofit rozłączników napowietrznych średniego napięcia sterowanych zdalnie

Wiadomości Elektrotechniczne, 2021, 89, 9, 10-14.
13

Kiszło S., Szymański M., Frącek A.

Modernizacja stanowisk rozłączników napowietrznych średniego napięcia sterowanych zdalnie

Urządzenia dla energetyki, 2021, 5, 28-32
14

Kiszło S., Cybulko P., Frącek A.

Stanowiska rozłącznikowe średniego napięcia przeznaczone do sieci konwencjonalnych i sieci fotowoltaicznych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 1149, 9, 31-33
15

Szczucka-Lasota B., Węgrzyn T., Kowal M., Cybulko P.

Elimination of inconsistencies in the process of expanding the fleet of electric buses

Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series, 2022, 158, 1, 599-606
16

Węgrzyn T., Szczucka - Lasota B., Szymczak T., Łazarz B., Cybulko P., Jurek A.

Welding of High-Strength Steels for the Automotive Industry

Rozdz. 4. w książce "1st International Conference on Engineering Manufacture" 2022, Springer, Seria Proceedings in Engineering Mechanics, str. 77-86, ISBN 978-3-031-13234-6

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.