Zakład Izolacji wykonuje dla energetyki i przemysłu elektromaszynowego badania układów izolacyjnych uzwojeń maszyn elektrycznych wysokiego napięcia, szczególnie generatorów i hydrogeneratorów dużej mocy.

Największym sukcesem Zakładu było wprowadzanie nowej metody diagnostycznej do oceny układów izolacyjnych uzwojeń stojanów maszyn elektrycznych wysokiego napięcia, bazującej na pomiarach intensywności wyładowań niezupełnych w układzie off-line.

Na podstawie analizy wyników badań głównie intensywności wyładowań niezupełnych oceniany jest stan techniczny izolacji uzwojeń stojanów oraz stopień jej degradacji. Opracowywane są zalecenia do dalszej eksploatacji maszyn a także zalecenia remontowe lub modernizacyjne.

Opracowany został system oceny układów izolacyjnych maszyn określający program wymaganych badań oraz aktualne kryteria oceny ich wyników.

Zakład Izolacji rozwija metody diagnozowania izolacji maszyn oparte na wynikach pomiarów i analizy wyładowań niezupełnych, które tworzą bogatą bazę danych o układach izolacyjnych. Diagnostyka ta została wdrożona i jest realizowana w większości największych krajowych elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, a także w niektórych przemysłowych.

Unikalna na skalę światową baza danych o układach izolacyjnych uzwojeń stojanów maszyn elektrycznych wysokiego napięcia tworzona jest od 1994 r. i ciągle rozbudowywana o dane kolejnych nowych i eksploatowanych maszyn.

Baza zawiera cyfrowe zapisy parametrów wyładowań niezupełnych w generatorach, hydrogeneratorach i silnikach wysokiego napięcia, o różnego typu izolacji uzwojeń.

Ocena stanu izolacji maszyny dokonywana jest drogą analizy porównawczej bazowych parametrów odniesienia uzyskanych w pierwszych pomiarach i w kolejnych powtarzanych okresowo. Klasyfikacja defektów w układach izolacyjnych prowadzona jest w oparciu o ciągle rozbudowywany katalog defektów.

Analiza zmian parametrów wyładowań niezupełnych pozwala na śledzenie procesu degradacji izolacji, wykrywanie ukrytych wad oraz stanów przedawaryjnych grożących przebiciem w czasie pracy maszyny, co umożliwia na skuteczne podjęcie we właściwym czasie działań naprawczych.

Na podstawie wieloletniej analizy danych zawartych w bazie opracowywane są prognozy czasu życia izolacji maszyn. Dla wizualizacji parametrów dielektrycznych izolacji uzwojeń generatorów opracowano aplikację o nazwie Elektrowiz.
Zakład Izolacji prowadzi prace w zakresie rozwoju technologii produkcji nowych i modernizowanych układów izolacyjnych uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wirujących. Szczególnie należy podkreślić doskonalenie rozwiązań dotyczących ochrony przeciwjarzeniowej uzwojeń. Zakład oferuje prowadzenie nadzorów technologicznych w produkcji, remontach i modernizacjach turbo- i hydrogeneratorów, zapewniających wysoką jakość wykonania, gwarantującą długoletnią bezawaryjną eksploatację maszyn.

Określamy niezbędny zakres prac remontowych czy modernizacyjnych, ustalamy wymagania jakościowe co do doboru materiałów i technologii wykonania układów izolacyjnych uzwojeń oraz ustalamy wymagane kryteria odbiorów międzyoperacyjnych i końcowych. Szczególnie ważna jest w produkcji nasza ocena jakości układów izolacyjnych elementów uzwojeń (prętów lub cewek) na podstawie intensywności wyładowań niezupełnych, ich odbiór i przekazanie do procesu zwojenia. Ostatecznej oceny dokonujemy na podstawie wykonanych przez nas badań odbiorczych gotowej maszyny na stanowisku pracy.

Jako niezależna jednostka badawcza zapewniamy rzetelną ocenę jakości wyprodukowanego uzwojenia stojana i całej maszyny. Nasza pomoc w ocenie technicznej ofert w przetargach może być przydatna w wyborze najlepszego producenta czy wykonawcy remontu/modernizacji generatora.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.