Pracownia Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych oferuje usługi w następującym zakresie:

 1. Ocena stanu technicznego urządzeń energetycznych (kotły, rurociągi, turbiny),
 2. Ocena prawidłowości współpracy w/w elementów,
 3. Ocena stanu technicznego zbiorników paliwa i rurociągów przesyłowych czynników łatwopalnych i trujących,
 4. Określenie przyczyn awaryjności urządzeń energetycznych i ich analiza,
 5. Ocena zmian geodezyjnych od stanu projektowego układów kocioł – rurociągi - turbina oraz określenie stanu naprężeń z nich wynikających,
 6. Przeliczenia programowe naprężeń, dylatacji termicznej, momentów i sił w oparciu o rzeczywiste dane,
 7. Zmiana trasy rurociągów, naciągów montażowych oraz spadów rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych oraz trudnodostępnych elementów kocioł – rurociągi – turbina (np. komory międzystropia),
 8. Badania stanu naprężeń i sił w kryterialnych węzłach bloków energetycznych,
 9. Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja zamocowań,
 10. Dobór zamocowań do rzeczywistych sił  obciążających,
 11. Pomiary grubości ścianki  i twardości elementów ciśnieniowych,
 12. Pomiary owalności,
 13. Ultradźwiękowe badania defektoskopowe,
 14. Opracowanie zakresu zmian modernizacyjnych układów kocioł – rurociągi - turbina na podstawie dostępnej dokumentacji i badań własnych,
 15. Opiniowanie projektów i zmian modernizacyjnych układów kocioł – rurociągi  – turbina zgodnie z przepisami UDT,
 16. Opracowanie dokumentacji technicznej rejestracyjnej układów kocioł – rurociągi  – turbina zgodnie z wymaganiami UDT.
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.